Onderwijs

De academie voor betaalbaarheid van zorg biedt onderstaande opleidingen aan. Voor aanvullende informatie of de planning voor het komende jaar, neem contact op met de betreffende contactpersoon.

Winteracademie economie en beleid | Betaalbaarheid van de zorg

De winteracademie geeft deelnemers meer inzicht in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Aan het eind van elke dag is er voldoende ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Hieronder wordt het volledige programma weergeven. De in het programma genoemde hoofdstuknummers hebben betrekking op het boek Betaalbare zorg. Het afsluitende symposium heeft dit keer als onderwerp: populatiebekostiging.
  • Contactpersoon: Niek Stadhouders
  • Doelgroep: beleidsmedewerkers met interesse in de zorg

Klik hier voor meer informatie over de Winteracademie economie en beleid.

 

Health Policy and Economics

Met het vak Health Policy and Economics (6EC) nemen we masterstudenten in acht weken mee in de werking van het zorgstelsel en de invloed van beleid, met speciale aandacht voor het Nederlandse zorgstelsel. De studenten leren om op basis van economische theorieën waarom beleid in de zorg zo’n belangrijke rol speelt, en welke beleidsopties mogelijk zijn om problemen van betaalbaarheid en kwaliteit in de zorg aan te pakken. Ook leren ze hoe beleidsvorming plaatsvindt en hoe belangen van verschillende partijen in de zorg doorwerken in beleid.
  • Contactpersoon: Niek Stadhouders
  • Doelgroep: master science, management and innovation van Medical Biology aan de Radboud Universiteit

 

Policy making, health systems and public management in health care

Wij bieden de mastermodule ‘Policy making, health systems and public management in health care’  (3EC) aan voor de Biomedische Wetenschappen studenten aan de Radboud Universiteit. In deze module besteden wij o.a. aandacht aan de basisprincipes van bestuurskunde in de zorg. Het concept van zorgsystemen, besluitvorming, beleidsevaluatie en implementatie komen in deze module aan bod om zodoende de studenten voor te bereiden voor hun toekomstige baan als bijvoorbeeld consultant.