Selectieve contractering van ziekenhuiszorg in Nederland

Selectieve contractering van ziekenhuiszorg in Nederland

Dit onderzoeksrapport verschaft meer inzicht in het proces van selectief contracteren van ziekenhuiszorg. Er wordt onderzoek gedaan naar de omvang van selectief contracteren, en op welk niveau contractering plaatsvindt. Ook wordt gekeken naar de onderlinge variatie tussen zorgverzekeraars en naar welke kenmerken van zorgaanbieders samenhangen met de mate van contractering. Wij concluderen dat
selectieve zorginkoop meer invloed lijkt te hebben op de prestaties van zelfstandige behandelcentra (ZBCs) dan op die van ziekenhuizen.

Open het rapport.