Eurofound, 27 januari 2017 - Grotere rol voor particuliere sector in ziekenhuiszorg?

De auteurs gaan in dit rapport van het Eurofound in op de rol en de bijdrage van private (winstgeoriënteerde en niet op winstgeoriënteerde) ziekenhuizen in de Europese Unie. Ze brengen de omvang van private ziekenhuizen in Europa in kaart, beschrijven de drijvers achter deze ontwikkeling en verwoorden de standpunten van de verschillende belanghebbenden.
Vervolgens analyseren ze de gevolgen voor de particuliere sector -in vergelijking met de publieke sector- naar de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van de geleverde ziekenhuiszorg.

Ga naar het volledige rapport van het Eurofound ‘Delivering hospital services: A greater role for the private sector?’ door Daniel Molinuev, Klára Fóti  en Florien Kruse.