Cost-Effectiveness of Policies to Limit Antimicrobial Resistance in Dutch Healthcare Organisations

Voor een ministeriële conferentie rondom Antimicrobiële resistentie (AMR) hebben onderzoekers van de Celsus academie een rapport uitgebracht waarin vijf inspirerende ‘good practices’ van AMR preventie in Nederland zijn beschreven (in drie ziekenhuizen, een verpleeghuis en een organisatie van huisartsen). Elk van deze ‘good practices’ is in dit rapport uitgewerkt tot een businesscase en bij elke businesscase blijkt het gevoerde antimicrobiële beleid kosteneffectief. Zowel in adequaat gebruik van antimicrobiële middelen als een verbeterde naleving van de maatregelen voor infectiecontrole.

Antimicrobiële resistentie (AMR) is één van de grootste bedreigingen voor de publieke gezondheid en de betaalbaarheid van zorg. Doorgaans onschuldige aandoeningen kunnen door resistente bacteriën levensbedreigend worden en een bijkomend probleem is dat er vrijwel geen nieuwe antimicrobiële middelen in ontwikkeling zijn. Er zijn maatregelen nodig die AMR voorkomen of de kans hierop aanzienlijk verkleinen.

Elk van de in dit rapport beschreven maatregelen kent investeringskosten, maar of deze nu laag of hoog zijn, er is voor de Nederlandse situatie steeds een positieve ‘return on investment’ en een korte terugverdientijd mogelijk (voorbeelden zijn: vermindert gebruik van ingeperkte antimicrobiële middelen, een kortere opnameduur of minder benodigd zorgpersoneel). 

Echter de belangrijkste winst is dat de gezondheid van de patiënt en diens veiligheid aanzienlijk werden verbeterd (dit door minder antimicrobiële prescripties, minder infecties en/of minder vaak resistentieontwikkeling).

AMR is een mondiaal probleem, maar een directe vertaalslag naar Europees beleid valt op basis van dit rapport niet te maken. De kosteneffectiviteit van elke maatregel kan in een ander EU gezondheidszorgsysteem afwijkend zijn. Dit rapport is bedoeld als inspiratie voor een optimale AMR preventie.

Lees het volledige rapport en de krant die voor deze conferentie werd uitgebracht.