Betaalbare zorg voor alle burgers!

In Nederland hebben alle burgers toegang tot de gezondheidszorg. En die zorg is van hoge kwaliteit. Volgens sommige onderzoeken zelfs de beste ter wereld. Maar goede, toegankelijke zorg is geen vanzelfsprekendheid, ook niet in onze Westerse wereld. Want aan zorg hangt een prijskaartje. De Nederlandse zorg is - na die van de Verenigde Staten - de duurste ter wereld. Maar liefst twaalf procent van al het geld dat er in ons land verdiend wordt, wordt daaraan besteed. En de kosten blijven maar stijgen, elk jaar met vijf procent. Dat is alleen al in deze kabinetsperiode zeven miljard euro.

Betaalbare zorg verdient dus alle aandacht. Niks doen is geen optie meer, al helemaal niet omdat de pensionering van de babyboomgeneratie in volle gang is en de financiële crisis alweer langer dan vier jaar voortduurt. Er moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes die verder gaan dan het verschralen van het basispakket en het verhogen van de eigen bijdragen. Er moet, zowel binnen als buiten de zorg, meer aandacht komen voor de betaalbaarheid ervan. Wat daarbij als eerste opvalt is het enorme gebrek aan kennis op het gebied van betaalbare zorg. Er is geen antwoord op de vraag hoe we de zorg beter betaalbaar kunnen maken, zonder dat de kwaliteit ervan door de bodem zakt. Vooral mensen uit de lagere inkomensgroepen zijn kwetsbaar als het gaat om hoge premies, extra eigen bijdragen en een beperkter pakket met noodzakelijke zorg. Celsus, academie voor betaalbare zorg voorziet in kennis voor en over betaalbare zorg. Want dat is het doel: betaalbare zorg voor iedere burger. Centraal in de aanpak staat de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. We concentreren ons op interdisciplinaire vraagstukken en hoe we die vanuit de wetenschap kunnen implementeren in praktijk en beleid. Wat zijn de effecten? Wat werkt wel? Wat werkt niet en waarom dan? Celsus doet dit niet vanuit een ivoren toren. Want kennis moet stromen om te kunnen renderen. Daarom gaan we ook cursussen en opleidingen organiseren. Om de opgebouwde kennis actief te verspreiden en de bestaande kennis over de betaalbaarheid van zorg te ontsluiten. Celsus wil een platform zijn voor een maatschappelijke discussie over de betaalbaarheid van zorg. Als het aan Celsus ligt, kan Nederland over twintig jaar nog steeds trots zijn op onze zorg. Omdat die van excellente kwaliteit is, breed toegankelijk en tegelijkertijd betaalbaar! En dat kan, al voelt het soms als rijden door een tunnel in een geblindeerde auto. Maar het is onze ambitie om te werken aan een schone ruit, waardoor de vele mensen die in de zorg werken een stuurwiel in handen hebben, kunnen zien waar ze heen gaan én wat dat betekent voor de betaalbaarheid.

Dr. Patrick Jeurissen, programmaleider Celsus en coördinator Strategie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport